Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2022

Obecní úřad Kopidlo

Kopidlo č.p. 73
331 41 Kralovice

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)

·           Nebyla podána žádná žádost.


2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)

·         Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.


3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)

·         Žádné rozhodnutí obecního úřadu v obci Kopidlo nebylo přezkoumáno soudem.


4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)

·         Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.


5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)

·         Nebyly poskytnuty žádné další informace.Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Kopidle dne 2.1.2024
Starosta obce: Jiří Śpiroch