Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 
Obecní úřad Kopidlo
Kopidlo č.p. 73
331 41 Kralovice

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Počet podaných žádostí o informace ( § 18 odst. 1 písm. a)
·           Nebyla podána žádná žádost.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí ( § 18 odst. 1 písm b)
·         Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ( §18 odst. 1 písm c)
·         Žádné rozhodnutí obecního úřadu v obci Kopidlo nebylo přezkoumáno soudem.

4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů ( § 18 odst. 1 písm. d)
·         Žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona nebylo vedeno.

5. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona ( § 18 odst. 1 písm e)
·         Nebyly poskytnuty žádné další informace.


Na případné ústní žádosti o informace byly podávány odpovědi průběžně po celé období loňského roku, ze strany občanů nebyl uplatňován nárok na písemné zodpovězení v rámci tohoto zákona.

Kopidle dne 2.1.2012
Místostarosta obce:
Martin Klouček